సెక్స్ యూనివర్సిటీ 34

By | December 11, 2020

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 34 మోనికా ఎలా రియాక్ట్ ఔతుందో అనుకుంటున్న ప్రసన్న అంది నువ్వు రూమ్ కి వెళ్ళి నీ లాగేజ్ తెచ్చుకో నేను హోటల్ కి వెళ్ళి నా లాగేజ్ తెచ్చుకుంట అని చెప్పి ఫ్లాట్ కి లోక్ వేసి పోయింది నేను
ఇక రూమ్ వెళ్తున్నా ఒకసారి మోనికా కి కాల్ చేద్దామని కాల్ చేశా నిన్న హైదరాబాద్ నుండి వచ్చినప్పటినుండి నాకు ఒక్క మెస్సెజ్ చేయలేదు ఒక్క కాల్ చేయలేదు

బాగా కోపంగా ఉందేమో అనుకున్నకాల్ లిఫ్ట్ చేసిని మోనికా హ చెప్పు ర అంది నార్మల్ గొంతు తోనే ఎక్కడున్నావ్ అన్నాను
ఆఫీసు లో అంది ఏం నిన్నటి నుండి ఒక్క కాల్ లేదు మెస్సెజ్ లేదు అన్నాను
ఏం లేదు ర కాస్త బిజీ గా ఉన్న అంది.
నాకు మోనికా పాయలు చూడాలనిపించింది ఒక్కసారి 

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *