సెక్స్ యూనివర్సిటీ 85

By | May 8, 2021

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 85 అలా ఆరోజు ముగిసింది మరుసటి రోజు అంతా రెడీ అయ్యింది ప్రసన్న కోసం అంబులన్స్ రెడీ అయ్యింది అందులోనే కొత్త నర్స్ కోమలి కూర్చున్నారు నేను అనురాగ్ వెనుక కార్ లో కూర్చున్నామ్ నాకు ఇంకా బయమ్ గానే ఉంది మళ్ళీ ఏమన్నా ఎటాక్ చేస్తారేమో అని కానీ అలా ఏం జరగలేదు ఎయిర్పోర్టు కి వెళ్ళాం ఏం ఇబ్బంది లేకుండా హైదరాబాద్ చేరుకునేసరికి సాయంత్రం అయ్యింది అక్కడ నేను ప్రసన్న పార్క్ చేసిన బెంజ్ కార్ తీస్కోని ఇంకో టాక్సీ కార్ మాట్లాడుకుని విజయవాడ బయలుదేరము ఫైనల్ గా రూమ్ కి వెళ్ళేసరికి 9.30 అయ్యింది అనురాగ్ గాడికి ప్రస్తుతానికి ఇక్కడే పడుకోమని రేపు ఇంకో ఇల్లు చూడామణి చెప్పాను ప్రసన్న ని ఒక బెడ్రూం లో పడుకోబెట్టము తన దగ్గరే కోమలి నర్స్ ఉన్నారు అనురాగ్ గాడు ఇంకో బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాడు నేను మా బెడ్రూం లో కి వెళ్ళాను బట్టలు విప్పేసి బెద్శీట్ కప్పుకుని పడుకున్నాను కాసేపు ఆగక కోమలి వచ్చింది ఏంటి బాబు భోజనం చేయలేదు అని అంది వద్దు కోమలి ఆకలి గా లేదు తినబుద్ది అవ్వలేదు అన్నాను

అయ్యో అలా అంటే ఎలా తినాలి అని చెప్పి తానే కలుపుకుని వచ్చి నాకు తినిపించినీడ్ నాకు ఎందుకో ప్రసన్న తినిపించడం గుర్తొచ్చింది కళ్ళలో కనిల్లు అలా జారాయి కోమలి చూసి అవి తుడిచి ఏం

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *