రాజ రహస్యం 7

By | January 19, 2019

telugu sex stories telugu boothu kathalu తల్లి అలా మందిరంలోంచి నిష్క్రమించి తన వెనుకనే ద్వారం వేసి వెళ్ళాక, విక్రముడు తల్పం దిగి.. ఉడుపులు సర్దుకొని తన మందిరపు బాహ్య కటకానికి చేరి ప్రకృతి ని ఆస్వాదించ సాగాడు.. 
అతని మనసు నిండా ఆ రోజు తల్లి తో తాను నెరపిన కామ కాండ జ్ఞాపకాలే మధురం గా మెదులు తున్నాయి .. 
ఆమె మొదట్లో అనాసక్తి.. వ్యతిరేకిత చూపినా చివరి

చివరికి.. తానూ ఉద్రిక్తురాలవుతూ.. భావ ప్రాప్తి రెండు సార్లు పొందటం.. వెళ్లే ముందు.. మళ్ళీ తిరిగి వస్తానని నవ్వుతూ చెప్పటం అతను మరువలేకుండా వున్నాడు.. 
ఆమె వస్తానన్న సమయం కి ఇంకా కనీసం నాల్గు గంటలైనా వేచి వుండాలనుకుంటే అతనికి ఆత్రం ఆగ నంటోంది.. 
బయట సాయం సమయం.. మంచు కురుస్తోంది.. 
ఆ తెల్లని మంచుని చూస్తూంటే..తనకి తల్లి చిమ్మిన స్తన్యం.. గుర్తుకు వస్తోంది.. ఆ తెల్లటి చిక్కటి.. మధురాతి మధురమైన స్తన్యం అతనికి గుర్తుకొస్తూంటే.. నోరూరసాగింది..
ఆ పాల తియ్యదనం అతను మరువలేకుండా

వున్నాడు.. 
అంత రుచి తను ఎన్నడూ చవి చూడలేదు.. 
ఆ నెనపులకి  అతనిలో వెంటనే తల్లి మందిరం కెళ్ళి ఆమెకి తన ప్రేమ వెల్లడించి.. ఆమెను అనుభ వించాలని కోర్కె వుప్పొంగే సాగింది..  
అయితే తాను తొందరపడరాదనీ.. ఆమెలో ఉద్భవించిన కామాగ్ని.. రగిలి తానే.. వచ్చి తన కౌగిలి లో.. కరిగి పోవాలని.. అనుకున్నాడు.. విక్రముడు..  
 
కొంచం సేపు అలా ప్రకృతిని ఆస్వాదించాక విక్రముడికి.. ఆకలి గుర్తుకు రాసాగింది.. 
కొద్ది సేపటి క్రితం తల్లి తో సాగించిన ఉధృతమైన సంభోగం నుంచి అతని శరీరం నిస్త్రాణమై నట్లనిపించగా భోజనాని కి కబురు చేసాడు.. 
మరి రాత్రికి ఇంకెంత లాగా తల్లి తో రమించాల్సి వుంటుందో వూహించుకుంటూంటే.. దానికి తగ్గట్టు గా శక్తి పుంజుకునేందుకని.. ఎక్కువ మొత్తంలో ఆహార పానీయాలను సేవించాడు మహారాజు విక్రముడు.. 
తత్ఫలితం గా ఆతనికి మరికొద్ది సేపటికే.. మగతనం.. బలుస్తూ వెచ్చటి.. బిగుతైన ఆడతనం కోసం వెంపర్లాడ సాగింది.. 
ఆ భావనలు.. ఆలోచనల తో అతను కొద్ది గా కన్నులు మూసాడు.. 
చిన్నగా తలుపు శబ్దానికి.. విక్రముడికి

మెలుకువ వచ్చింది.. 
కళ్ళు తెరిచి ముఖ్య ద్వారం కేసి చూసాడు.. 
చప్పుడు అటు పక్క నించి కాదని గ్రహించిన అతను.. తన..తల్లి మందిరాల మధ్యనున్న తలుపుని పరికించాడు తలని అటు పక్కకు తిప్పి.. 
తన రాణి అటు పక్క నించి ఆ శబ్దం చేసిందని గ్రహించిన అతను లేచాడు.. తలుపు తెరవాలని.. 
పడుకునే ముందు మొల దుస్తులు విప్పేసి వున్నది, లేచిన తరవాత, తన కాళ్ళ మధ్య గా లావు గా బలిసి సాగి ఆడుతూ.. తొడలకి తాకే.. మొడ్డ స్పర్శ తో గ్రహించి ఓ క్షణం తలనొంచి తన తొడల్లో చూసుకున్నాడు.. 
అతని మొగతనం లావు గా పొడుగ్గా సాగి

ఆడుతోంది.. కానీ నిక్క దీసుకొని నిలబడి లేదు.. 
తలుపు కి అటుపక్క తన తల్లి.. రాణీ సులోచనా దేవి.. తన నగ్న సౌందర్యాలతో వుండొచ్చని అతని మనసుకి అనిపించగానే.. ఆ పొడవు బిగవటం మొదలైంది.. 
అది రోకలి బండలా తయారైందుకు అట్టే సేపు పట్టదని.. అతనికి తెలుసు.. 
తల్లికి కసి పెంచాలన్న ఉద్దేశ్యం తో.. తాను అలాగే ఆ మొడ్డ ను ఊపుకుంటూ నే వెళ్లి తలుపు గడియ తీసాడు.. తెరిచాడు.. 
 
ఎదురుగా రాణీ సులోచనాదేవి .. 
మెడ నుంచి కాళ్ళ వరకూ పొడవైన నలుపు రంగులో రెష్మే వుడుపు .. ముందు భాగం పూర్తి గా విప్ప బడి.. ఆమె రెండు చేతులా చెరగులను దగ్గిరగా చేర్చుకుని ఉందామె .. 
విక్రముడు ఆమెను ఎగా దిగా చూస్తూ.. కళ్ళతోనే.. ఆమె అందాలని త్రాగేస్తూ.. మెల్లగా పక్కకి తప్పుకొని .. ఆమెను లోపలి రమ్మన్నట్లు తలను వూచాడు. 
ఆమె మందిరం లోకి ప్రవేశిస్తూంటే.. విక్రముడు ఆమె వెనుక తలుపుని మూసేసాడు..గొళ్ళెం వేసాడు..  
సులోచనాదేవి మందిరం లోపలి నడుస్తూ..వోర కంట అతని నగ్న మొడ్డ లావు గా పొడుగ్గా.. అప్పుడప్పుడే బిగుస్తూ.. లావాటి ఏవైనా తొడల మధ్య ఆడుతున్న అందాన్ని గమనించ సాగింది.. 
తన వుడుపు చెరగుల్ని చేర్చి పట్టి వున్న ఆమె చేతి వేళ్ళు మెల్లగా ఆ చెరగులను వదులుతూంటే.. విక్రముడు ఆవిష్కారమౌతున్న తల్లి పసిమి శరీరాన్ని.. చూడసాగాడు.. 
ఆమెను మెల్ల గా సమీపించి.. ఆ విడుపు చెరగులను.. తానే పూర్తి గా విడదీస్తూ.. ఆమె భుజాల మీదు గా క్రింది కి జార్పించాడు.. 
అది ఆమె పాదాల చెంత కుప్పగా కూలి

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *