కొత్త అనుభవాలు

By | February 22, 2020

telugu sex stories కొత్త అనుభవాలు నన్ను చూస్తే ఈయనగారికి మామిడల్లందుంపలు, మొక్కజొన్న పొత్తులు తప్ప ఇంకేమీ గుర్తుకురావేంటి చెప్మా!” ఆదిత్య తెచ్చిన కూరలసంచీని ముందేసుకుని వేటికవి వేరుచేస్తూ మంటగా అనుకుంది సాహితి.

ఆ క్షణాన తాను స్వగతంలో అనుకున్నది అతడికి చెప్పినా “అలా అంటావేంటి సాహీ… నిన్ను చూస్తే మరుమల్లెల మాలలు, మంచిగంధపు పూతలు, మరువపు గుబాళింపులు, మలయానిల వీచికలు మనసున మెదిలి నా మనశ్శాంతిని దోచుకుని నన్నారడి పెడతాయి, అనుక్షణం నీ సన్నిధిలో సేద తీరాలన్న కోరికతో నామది వేగిపోతూ ఉంటుంది.” అంటూ రొమాంటిక్ గా బదులిస్తాడని ఆశించడంపేరాశే అనిపించుకుంది.

శ్రీ ఆదిత్యలో ఆ రొమాంటిక్ యాంగిల్ అసలు లేనేలేదు. పెళ్ళయిన కొత్తలో మాటామంతీ లేకుండా, ముద్దపప్పులా ఉంటూ, తనతో మూగ శృంగారం వెలగబెడుతూ ఉంటే కొత్తకదా! మొహమాట పడుతున్నాడు అనుకుంది.

కొత్త అనుభవాలు

తనని చూడగానే ఆ కళ్ళలో మెరుపు చిందులేసి. శ్రీ కోరిక కదం తొక్కకపోతే.. అలా బయటపడితే నలుగురూ నవ్వుతారని బిడియపడుతున్నాడని… గోల చేస్తున్న మనసుకి సర్దిచెప్పుకుంది.

ఆదిత్య ఏనాడూ తన అందాన్ని పెదవి విప్పి కీర్తించలేదు. ఎవరైనా లేనిదాన్ని ఉన్నట్లు ఊహించి పొగిడే సాహసం చేయనక్కరలేదు కాని, కళ్ళు చెదిరే సౌందర్యాన్ని కనీసం అభినందించవచ్చును కదా!

చిక్కటి చీకటి నిండిన గదిలోకి వెలుగు కిరణాలు చొచ్చుకుపోయేందుకు మార్గం లేనట్లే అనుభూతులు కరువైన అతడి ఎదలోకి బలవంతన ప్రవేశించే వీలులేక నరకయాతన అనుభవించి ఇన్నాళ్ళుగా, ఎటువంటి రసోక్తులకి, సరస సల్లాసాలకి, ఆనందాలకి తమ మధ్య తావివ్వకుండా ఏదో యాంత్రికంగా తనతో అతడు సలిపిన

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *