ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 101

By | May 15, 2021

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 101 అమ్మమ్మ ” అట్లానే మా నాన్నకో బాబాయ్,  ఆయనకు ఇద్దరు కొడుకులు ఉండేవాళ్ళు. పెద్దకొడుకు మా నాన్న కంటే పెద్ద.  చిన్నతను మా అమ్మ కంటే చిన్న. పెద్దాయనకి ఒక కూతురు, వల్లీ… దానికి అస్సలు చదువబ్బలేదు. మా నాన్న, పెదనాన్న, బాబాయిల ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా దనుష్కోడిలో ఉండే ఒక చేపల హోల్ సేల్ వ్యాపరిని పెళ్ళిచేసుకుని వెళ్ళిపోయింది. మా బాబాయికి ఒక కొడుకు. అతనిని కూడా బాగా చదివించింది మా అమ్మ..  ఆ పిల్లాడే పొట్టి ప్రసాదు. నాకు తమ్ముడూ,  మీ అమ్మకి మేనమామ. ఇగ మీరు అందరూ ఆయామ్మా అని పిలిచే ఈమే, లేచిపోయిన మా పెదనాన్న కూతురు  వల్లీ.  నాకు  అక్క, మీ అమ్మకి పెద్దమ్మా.

కాలక్రమంలో మా పెదనాన్న, నాన్న, బాబాయిలు కొట్టుకుని  విడిపోయేసరికి, నాకూ, వల్లీకీ, పొట్టి ప్రసాదుకీ బంధుత్వం  అనేది లేకుండా పోయింది.  నాకు మాత్రం ఆపేక్ష చావక ధనుష్కోడి తుఫానులో మొగుడు పోయి నాలాగే అనాధగా మిగిలిపోయిన మా అక్క  వల్లీని తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకున్నా.  చిన్నప్పుడు మీ అమ్మకి వల్లీని తాయమ్మ అని పిలవాలని

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *