గీత జీవితం 47

By | May 21, 2021

telugu sex stories గీత జీవితం 47 అలా అంకుల్ నైట్ మాతో పాటు పైకి వచ్చాడు వచ్చాక మేము అలసిపోయి సోఫాలో కూర్చుంటే అంకుల్ పైకి వచ్చి గీత బాగా అలసిపోయివుంటారు ఉండండి మీకు టీ పెట్టి ఇస్తాను అని చెపితే మాధురి వెంటనే నాకు వద్దు అంకుల్ ఆల్రెడీ పార్టీలో ఫుల్ గా తినేసాను.బాగా నిద్ర వస్తుంది మీరు టీ పెట్టుకొని తాగండి నేను పడుకుంటాను అని చెప్పి వెళ్లి రూంలోకి వెళ్ళిపోయి పడుకుండిపోయింది. అంకుల్ వెంటనే కిచెన్ లోకి వెళ్ళిమా ఇద్దరికి టీ పెట్టి తీసుకువచ్చేసరికి మాధురి బాగా డీప్ స్లీప్ లోకి వెళ్లినట్లు ఉంది .వెంటనే అంకుల్ తను కనీసం చీర కూడా విప్పకుండా అలాగే డీప్ స్లీప్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే బాగా అలసిపోయి ఉంటది.మనం తనని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అలా బయటికి వెళ్లి టీ తాగుతూ మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పి టీ తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు.నేను వెళుతూ వెళుతూ మాధురి ఉన్న రూమ్ తలుపు దగ్గరికి వేద్దాం అని చూస్తే తను పడుకున్న పొజిషన్లో తన చీర పక్కకి జరిగి తన బొడ్డు నన్ను ఊరిస్తూ ఉంది.ఒక ఆడదాన్ని తన బొడ్డుని చూస్తే నాకే అగడంలేదు ఇంకా అంకుల్ కి ఎందుకు ఆగుతుంది అనుకోని ఆ బొడ్డుని కసితీరా ముద్దు పెట్టాలి అన్న కోరికని బలవంతంగా ఆపుకొని తన బొడ్డుని ముద్దు పెట్టె అవకాశం ఎప్పుడు వస్తదాని ఆలోచిస్తూ తలుపు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *