గీత జీవితం 46

By | May 15, 2021

telugu sex stories గీత జీవితం 46 మార్నింగ్ నేను లేచే సరికి చిన్నగా నవ్వులు వినిపిస్తున్నాయి నేను లేచి చూసే సరికి హాల్ లో  అంకుల్ ఇంకా మాధురి మాట్లాడుకుంటూ వున్నారు.నేను లేచే సరికి మాధురి నా దగ్గరికి వచ్చి గీతా లేచావ త్వరగా బ్రష్ చెయ్యి అంకుల్ మన కోసం స్పెషల్ గా టిఫిన్  చేసి తీసుకువచ్చాడు తిందాం అనడంతో నేను మనసులో ఎందుకు చేయడులే అనుకోని చిన్నగా ఆయన వైపు చూసి నవ్వాను.అంకుల్ ఇంకా షార్ట్ బనియన్ మీదే వున్నాడు.నేను మనసులో ఈయన ఏంటి ఇంట్లో వున్నపుడే ఇలా ఉంటాడా లేక మాకోసం వేసుకువస్తాడా అని అనుకోని ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చి టిఫిన్ చేసాను.నిజంగా టిఫిన్ సూపర్ గా ఉంది మొదటిసారి అంకుల్ మీద మంచి ఒపీనియన్ వచ్చింది .ఇక టిఫిన్ చేసి అంకుల్ కూడా మాతో పాటే టీ తాగుతూ వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటూ వున్నారు.ఇద్దరు అసలు ఏమి జరగనట్లు నటిస్తుంటే నేనే ఆశ్చర్య పోయాను చూద్దాం ఇది ఎంత వరకు వెళ్తుందో అని నేను కూడా మధ్య మధ్యలో మాట్లాడుతూ వున్నాను.ఇక టిఫిన్ టీ అయిన తరువాత మేము బట్టలు అవి ఉతికి బయట అరేసాము అప్పడు నేను చూసాను

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *