గీత జీవితం 45

By | May 8, 2021

telugu sex stories గీత జీవితం 45 అలా అంకుల్ మాధురిని పడుకోబెట్టే సరికి నేను అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయాను మాధురి కూడా సడన్ గా జరిగేసరికి ఫస్ట్ షాక్ అయ్యి తరువాత నవ్వుతూ అంకుల్ తెచ్చిన మాట్ పై పడుకుంది అంకుల్ వెంటనే మాధురి పై పడుకుని చిన్నగా  ముద్దులు పెడుతూ ముందుగా పేదాల్ని తరువాత కిందకి వచ్చి అలా మాధురి టీ షర్ట్ ని పైకి లేపి తన నడుము పై ఒక ముద్దు పెట్టి నాలుకతో బొడ్డులోకి తోసి బొడ్డుతో ఆడుకోవడం స్టార్ట్ చేసాడు..అంకుల్ అలా బొడ్డులో నాలుకతో తిప్పుతుంటే మాధురి సుఖంతో మెలికలు తిరుగుతూ ఉంది.అలా అంకుల్ కాసేపు బొడ్డుతో నాకీ తరువాత చిన్నగా కిందకి వచ్చాడు.మాధురి నిన్న వేసుకున్న మిడ్డీ నే వేసుకోవడంవల్ల అంకుల్ వెంటనే ఆ మిడ్డీ కి ఉన్న జిప్ ని లాగేసాడు వెంటనే మాధురి తన కాళ్ళు ఎత్తి మిడ్డీని విప్పడానికి సహాయం చేసింది అంకుల్ ఒకేసారి మిడ్డీ తో పాటు డ్రాయేర్ కూడా విప్పేసాడు.ఇప్పడు మాధురి పూరిలా చిన్నగా ఉబ్బిన పూకుపెదాలు అంకుల్ కి బాగా కనిపిస్తున్నాయి.అంకుల్ వెంటనే తన నోటిని మాధురి పూకుపై వేసి మాధురి పూకు పెదాల్ని నాకడం మొదలుపెట్టాడు..

నాకైతే మా నాన్న మొదటిసారి నా పూకు నాకింది

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *