కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 68

By | May 15, 2021

telugu sex stories కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 68 తమ్ము లేచి నిలబడి తన ప్యాంటు వేసుకుంది. తన మొహం సంతృప్తి తో మెరిసిపోతోంది. తన బొటన వేలు పైకి ఎత్తి మా టీమ్ కి విజయా సంకేతంగా చూపించింది. మేమంతా తిరిగి క్యాంప్ సైట్ కి వెళ్ళాము. వాళ్ళు అక్కడికి చేరుకోగానే మళ్లీ మొదలు పెట్టారు.  తమ్ము టెంట్ లోకి వెళ్ళగానే జేన్సన్ కూడా తన వెనుకే వెళ్ళాడు.. టెంట్ లోపల టార్చ్ లైట్ ఆన్ లో ఉంది. ఇప్పుడు, వాళ్ళ నీడలు టెంట్ మీద పడుతున్నాయి.
  తమ్ము నిటారుగా కూర్చొని ఉండటాన్ని నేను చూశాను, తమ్ము తన టీ షర్ట్, బ్రాను తీసి టెంట్ బయటకు విసిరేసింది. జేన్సన్ కూడా తన చొక్కా తీసి బయట విసిరేసాడు. జేన్సన్ ఒక బిడ్డలా తమ్ము సళ్ళలా పైన పడుకొని తమ్ము nipples ను కొరుకుతున్నాడు. జేన్సన్ చికుతూ ఉంటే తమ్ము మెడలో తాళి వాడికి అడ్డు తగులుతోంది, దాన్ని వాడు తన ఎడమ చేత్తో లాగి బయటకు విసిరాడు, అది నేరుగా వచ్చి రావణ్ మెడ పైన పడింది. వాడి చీకుడికి తమ్ము నిపిల్స్ టెంట్ నీడలో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. తమ్ము నేల పైన చేతులు వెనకూ పెట్టీ వాడికి తన సళ్ళు అప్పచెప్పి తను తలని ఓ వైపుకి తిపుకొని

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *