కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 65

By | April 24, 2021

telugu sex stories కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 65 వైద్య పరీక్షల ఫలితాలతో నా కలలు నాశనం అయిపోయాయి..  మేము కొన్ని రోజులు పాటు మామూలు స్థితికి రాలేకపోయాం. మేము దీని గురించి బయట ఎవరికీ చెప్పుకోలేదు.
 
ఒక రాత్రి

 నేను – తమ్ము.  బేబీ మనం మాట్లాడుకోవాలి!!

 తమ్ము – దేని గురించి?

నేను – ప్రెగ్నెన్సీ  గురించి

తమ్ము – “మాట్లాడటానికి ఏమీ లేదు?  మనం దీని గురించి అలోచించి చేసేది ఏం లేదు.” అంది నిరాశగా.

 నేను – “అవును.  నన్ను క్షమించు.  
నువ్వు పిల్లలపై ఎంత ఆసగ ఉన్నవో నాకు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *