ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 28

By | August 4, 2018

telugu sex stories boothu kathalu వీళ్ళు వస్తున్నారని నేను కూడ మంచి చీర కట్టుకుని కొంచెము అందగా రెడి కావడంతో మా ఆయన కళ్ళు నన్ను ఎగా దిగా చూస్తున్నాయి …
ఆయన చూపు ఎక్కడ ఆగిందో ..నన్ను నేను చూసుకుంటే అర్థం అయింది… నడుము దగ్గర చీర కోంగు జరిగి నడుము. స్పష్టంగా కనపడుతుంది అందువల్ల తన చూపును నడుము దగ్గర ఆపాడు …
ఇంతలో అమ్మ, నాన్న మరియు వినోద్ వచ్చారు..
వినోద్ రాగానే వాడి చూపు మంజు పైన పడింది
నిజం చెప్పాలంటే మంజును చూస్తే ఆడదాన్ని అయిన నాకే ఎదోలా ఉంది ఇక వినోద్ ఆగగలడా….
ఈ మధ్యనే పెళ్లి అయింది కాభోలు మనిషి బాగా రంగుతేలి మిల మిల మెరిసిపోతుంది…చూస్తే మంజు వయసు నాతో సమానంగా ఉండేలా కనిపిస్తుంది…గిల్లితే కందిపోయేంత తెల్లగా ఉంది….నిజంగా నాకైతే మంజు అందం చూడగానే అసూయ వేసింది…..
మా అమ్మవాళ్ళతో మాట్లాడుతునే నావైపు అదోలా చూస్తున్నాడు నాకు కాభోయే భర్త(నా భర్త పేరు తెలుసు కదా రఘు..ఇకపై రఘు అనే పేరు వాడతాను సరేనా…)
రఘు అలా చూస్తుంటే నాకు ఎదోలా ఉంది…
పెళ్ళి చూపుల్లో ,ఎంగేజ్మెంట్ సమయంలో అంతగా చూడలేదు కానీ! బాగానే ఉన్నాడు….
వినోద్ మాత్రం మంజును కోర కోరగ చూస్తున్నాడు
వాడి చూపులు నా మీద కాకుండా మంజు పైన పడటంతో నాకు కోంచెం సంతోషంగా అనిపించింది ఎందుకంటే వాడు రఘు ముందర నన్ను అదోలా చూస్తే రఘుకి అనుమానం కల్గచ్చు కదా! అందుకనే నేను కూడ వినోదును పెద్దగా పట్టించుకోలేదు మరియు వినోద్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలనుకున్నాను…
కాసేపు అందరూ మాట్లాడుకున్నాక భోజనం సమయం కావడంతో అందరం భోజనాలకి కూర్చున్నాము.. రఘు నా పక్కన రఘుకి అటు పక్క మంజు …మంజుని అనుకుని అమ్మ …అమ్మ, నాన్న మధ్యలో వినోద్ అంటే నాకు ఎదురుగా వినోద్ ఉన్నాడు…
అమ్మ, నాన్న ఇద్దరు రఘుతో మాట్లాడుతు తింటున్నారు..
మధ్య మధ్యలో మంజు కూడ వాళ్ళ మాటల్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది…
వినోద్ మాత్రం సైలెంటుగా భోజనం చేస్తునే మంజును దోంగ చూపులు చూస్తున్నాడు…
డైనింగ్ టేబుల్ కింద నా కాళ్ళను తగిలించి కళ్ళతో సైగ చేసాడు వినోద్ …నాకు గుండెల్లో రాయి పడినట్లు అయింది నేను వెనక్కి కాళ్ళు తీసుకున్నాను వినోద్ ఇంకోంచం ముందుకు జరిగి మళ్ళి కాళ్ళు తాకించాడు నాకు ఒకటే టెన్సనుగా ఉంది…నేను వెనక్కి జరగలేక పోలేక పోయాను
జరిగితే పక్కన ఉన్న రఘు ఏమైందని అడుగుతాడని భయంతో జరగలేక పోయాను….
వినోద్ చీరను కాలితో పైకి జరుపుతూ రాస్తున్నాడు..
నాకు భయంతో చమటలు పట్టాయి …వీడికి ఎంత ధైర్యం అనుకున్నాను.. అందరూ ఉన్న ధైర్యంగా వాడు చేసే పనికి వాడిని మెచ్చుకోవాలో.. లేక తిట్టుకోవాలనో అర్థం కాలేదు…
అందరూ మాటల్లో ఉన్నారు కాబట్టి సరిపోయింది లేకుంటే…
చిన్నగా మోకాళ్ళ వరకు తీసుకోచ్చాడు…ఇంతలో నడుము మీద చెయ్యి పడింది ఒక్కసారిగా నాకు పొర మాలింది…
అందరూ , మెళ్ళిగా తిను అన్నారు…
చెయ్యి వేసింది రఘు… పొర మాలగానే తీసిన చెయ్యి మళ్ళి కాసేపటికి నడుముపైన వేసాడు… రఘు వంక్క చూస్తే బుద్ధిమంతుడిలాగ తింటున్నటు కటింగ్ ఇస్తున్నాడు..
చెయ్యిని నడుముపైన సుతారంగా తడుముతున్నాడు
నాకు మాత్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంది… కింద కాళ్ళతో వినోద్ పైన నడుము మీద రఘు…అసలే వేడిమీద ఉన్న శరీరం ఇద్దరి మగాళ్ళ తాకిడితో నాలో చెప్పలేనంతా విరహాం పుట్టింది…నా చేతితో రఘు చెయ్యిని దొబ్బాను నా చెయ్యిని గట్టిగా పట్టుకుని పిసికాడు చేసేది ఏమి లేక చెయ్యిని విదిలించుకుని కూర్చున్నాను….
చేతిని తీయగానే రఘు నడుమును పట్టి పిసుకుతున్నాడు
నేను మాత్రం ఎవరిని ఏమీ అనలేక చాలా అవస్త పడుతున్నాను… నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఒక ఇంతగా మనసులో చెప్పలేనంతా హాయిగా ఉంది…
వినోద్ కాలు మోకాళ్ళని దాటి పైకి వస్తుంది.. రఘు చెయ్యి నడుము మీద నుండి చిన్నగా పొట్టమీదకి వెల్తుంది…..
శరీరం మొత్తం చమటలు పట్టాయి సళ్ళు బరువెక్కాయి..
వీళ్ళ తాకిడితో ఎదో అయిపోయేలా ఉందని త్వర త్వరగా భోజనం చేసి నా రూములోకి వెళ్ళిపోయాను…..కాసేపటికి అమ్మ వచ్చింది …నాన్న, వినోద్ ఎదో పని ఉందని భయటకు వెళ్ళారని చెప్పింది… నాతో కాసేపు మాట్లాడి నేను మార్కెటికి వెల్తున్నాను రఘుకు*,
మంజుకి ఎమైనా కావాలంటే చూసుకో అని చెప్పి నా రూము నుండి భయటకు వచ్చింది అమ్మతో నేను భయటకు వచ్చాను….. అన్నా, చెల్లెల్లు ఇద్దరు సోపాలో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు..
బాబు నేను మార్కెట్ వెల్తున్నాను ఎమైనా కావాలంటే లలితని అడుగు లేదా రెస్ట్ తీసుకుంటావేమో వెళ్లి ఆ రూములో పడుకో అని నా రూము చూపించింది…రఘు సరేనని నా రూముకి వెళ్ళాడు… అత్తయ్య నేను నీతోపాటు వస్తాను …
మార్కెట్ చాలా దూరం చాలా సమయం పడుతుందమ్మ …

కథను కొనుగోలు చేయండి

3 thoughts on “ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 28

  1. guru

    bro why u are stoping every story in middle… please conclude the stories other wise write some small stories. your stories and way of naration is awsome. i love it. but incomplete stories disappoints me please complete every story especially na mugarru pellalu

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *