ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 44

By | June 14, 2018

telugu sex stories boothu kathalu వాళ్ళు ఉన్న ప్రదేశానికి సుమారు వంద మీటర్ల దూరంలో ఉంది ఆ బిల్డింగ్. ముగ్గురూ ఆ చీకట్లో నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ, ఆ బిల్డింగ్ దగ్గరకి చేరుకున్నారు. వెంటిలేటర్ లోంచి లైట్లు కనిపిస్తున్నాయి గానీ, కిటికీలన్నీ మూసి ఉన్నాయి. నెమ్మదిగా చుట్టూ తిరిగి వరండా వైపు వచ్చారు. అక్కడ కొంతమంది అమ్మాయిలు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు. వీళ్ళు అక్కడే చీకట్లో నక్కి చూస్తున్నారు. “మనవాళ్ళు కనబడరేంట్రా!?” అన్నాడు రవి ఆత్రంగా. “వెయిట్ చెయ్..” అని రమేష్ అంటూ ఉండగా, తడి జుట్టుకు టవల్ చుట్టుకొని ఒక అమ్మాయి వరండాలోకి వచ్చింది. ఆమె ఎవరో కాదు, ప్రమీల. ఆమెని చూడగానే రవి ఎగ్జైట్ అయిపోతూ, “ఒరేయ్! మా అమ్మ..” అంటూ ఆనందంగా ముందుకు వెళ్ళబోతుండగా, నవీన్ వాడిని వెనక్కి లాగేసి, “నీయమ్మా…అక్కడకి వెళ్తే పట్టుకొని తంతారు.” అన్నాడు కోపంగా. “మా అమ్మే కదరా..” అన్నాడు రవికూడా కోపంగా. “ఇంకో నాలుగు సంవత్సరాల తరవాత నీ అమ్మ అవుతుంది. ఇప్పుడు కాదు.” అన్నాడు నవీన్ చిరాకుగా. ఆ మాటలకు రవి నవ్వేసి, “అవునుకదా..కానీ ఆగడం లేదురా..అబ్బబ్బా..ఎంత బావుందిరా గులాబీ పువ్వులా..” అని కొట్టుకుంటుంటే, అంతలో ఎవరో “ఏయ్ ప్రమీల, సినిమాకి వెళదామా!?” అన్నారు ఎవరో. ఆ గొంతు గుర్తు పట్టి నవీన్ ఎగ్జైట్ అయిపోతూ, “మా అమ్మ గొంతు అది.” అంటూ ఉండగా, కల్పన వచ్చింది ప్రమీల దగ్గరకి. “అమ్మో..ఇప్పుడా! కేర్ టేకర్ చూసిందంటే చంపేస్తుంది.” అంది ప్రమీల. “చూస్తే కదా, చూడకుండా జంప్ చేసేద్దాం..” అంటూ వచ్చింది మరో అమ్మాయి. ఆమెని చూడగానే, రమేష్ కి మతిపోయింది. తను ఎవరో కాదు, అతని తల్లి కవిత. ఆమెని చూడగానే, “ఇస్..అబ్బా..” అనుకున్నాడు రమేష్. “సరే, ఇంకా ఎవరైనా వస్తారా!?” అడిగింది ప్రమీల. “అమ్మో, మేము రాము. మాకు భయం.” అంటూ గబగబా తమ రూముల్లోకి వెళ్ళిపోయారు మిగిలిన అమ్మాయిలు. “డేర్ చేస్తేనే మజా ఉంటుందే. వీళ్ళు వేస్ట్. పదండి మనం వెళ్దాం..” అంది కల్పన. “ఎలా!? బయట వాచ్ మెన్ ఉంటాడుగా!” అంది ప్రమీల. “వెనక కాంపౌండ్ వాల్ కాస్త పడిపోయి ఉందిలే. పొద్దున్న చూసాను.” అంది కవిత నవ్వుతూ. “సూపర్..అయితే అక్కడ నుండి జంప్ చేద్దాం.” అంది కల్పన. “సరే! ఇంతకీ ఏ సినిమాకి వెళ్దాం?” అంది ప్రమీల. “బాజీగర్..” అంది కల్పన. “అబ్బా..హిందీ సినిమానా!?” అంది ప్రమీల నిరాశగా. “ఇక్కడకి దగ్గరగా ఉన్న థియేటర్ లో అదొక్కటే ఆడుతుంది. పైగా అది సూపర్ హిట్ తెలుసా!” అంది కల్పన. “హిట్టో ఫట్టో..పదవే, వెళ్దాం..” అంది కవిత అసహనంగా. “మ్..సరే, టెన్ మినిట్స్..డ్రెసప్ అయ్యి వస్తా..” అంటూ లోపలకి వెళ్ళింది ప్రమీల.

వాళ్ళ మాటలు వినగానే, వీళ్ళ మొహాలు వెలిగిపోయాయి. “ఒరేయ్, పద..మనం వాళ్ళని ఫాలో అవుదాం.” అంటూ, కాంపౌండ్ వాల్ దగ్గరకి చేరుకొని, కాస్త వెతుక్కునే సరికి పడిపోయిన గోడ కనిపించింది. దాన్ని దాటి, బయట వెయిట్ చేయసాగారు. సరిగ్గా పావుగంట తరవాత ఆడపిల్లలు ముగ్గురూ గోడ దూకారు. మెల్లగా వాళ్ళనే ఫాలో అవసాగారు మగపిల్లలు ముగ్గురూ. పది నిమిషాల్లో థియేటర్ కి చేరుకున్నారు. థియేటర్ అంతా రష్ గా ఉంది.

కథను కొనుగోలు చేయండి

One thought on “ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *