ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 29

By | May 19, 2018

telugu sex stories boothu kathalu ఇకపోతే, రవీ రవళి కథను చూద్దాం.రవి రూంలోనుండి బయటకు పోయి, డాబా పిట్టగోడ దగ్గర నిలబడ్డాడు. కొద్దిసేపటి తరవాత రవళి వచ్చి, అతని పక్కన నిలబడింది. ఆమె రాగానే “ఏంటీ! మీ అక్కకు బావతో పనీ!?” అన్నాడు నవ్వుతూ. ఆమె కూడా నవ్వుతూ, “ఏదో గిఫ్ట్ ఇస్తుందటలే..” అంది. “ఏ గిఫ్ట్!?” అడిగాడు అతను క్యూరియస్ గా. బదులుగా చిన్నగా సిగ్గుపడింది రవళి. అదిచూసి, “అంతగా సిగ్గుపడే గిఫ్ట్ ఏంటో చెప్పొచ్చుగా..” అన్నాడు అతను ఆమెకి దగ్గరగా జరిగి. అలా జరగడంలో అతని చేతులు ఆమె తొడల వెనక స్పర్శిస్తున్నాయి. ఆ స్పర్శ గిలిగింతలు పెడుతుంటే, ఆమె కూడా అతని వైపుకు జరిగింది. ఆమె అలా జరగగానే, అతను తన చేతిని ఆమె పిరుదులకు తాకించి, “చెప్పొచ్చుగా..” అన్నాడు. ఆమె మరింత సిగ్గుపడుతూ, “ఊఁహూఁ..” అంది. “పోనీ నేనే వెళ్ళి అడగనా! నాకు కూడా ఇస్తుందేమో..” అన్నాడు. ఆమె అతని వైపు ఓరచూపులు చూస్తూ, “గిఫ్టే కావాలంటే అక్కనే అడగాలా!” అంది. పిల్ల లైన్ లోకి వచ్చేసిందన్న విషయం అతనికి అర్ధమయింది. ‘ఇక ఆమెని జాగ్రత్తగా కెలికితే, కన్నెపువ్వు లోకి ప్రవేశం గేరెంటీ..’ అనుకుంటూ, “ఇక్కడ కాస్త ఉక్కగా ఉంది. గదిలోకి పోయి ఫేన్ వేసుకొని కబుర్లు చెప్పుకుందామా?” అన్నాడు అతను. ఆమె తన పైపెదవిని, కింద పళ్ళతో కొరుక్కుంటూ అతన్ని చూసింది. అతను నెమ్మదిగా నిమిరీ నిమరనట్టు ఆమె పిరుదులను నిమిరి, ‘ప్లీజ్..’ అన్నట్టుగా చూసాడు. ఆమె ఒకసారి చుట్టుపక్కల చూసి, నెమ్మదిగా కదిలి, రెండో గదిలోకి దారితీసింది. అతనూ ఆమె వెనకే వెళ్ళి, తలుపును దగ్గరగా వేసాడు. ఆమె ఆగి, “తలుపు ఎందుకు వేసావ్!?” అంది. “కింద నుండి ఒకటే భజన గోల..తలనొప్పి వస్తుంది.” అని, ఆమె వైపు చూసి, “పోనీ తీసేయనా!?” అన్నాడు. ఆమె కింద ఉన్న పరుపు మీద కూర్చుంటూ, “మ్..వేసేసాక ఇక తీయడం ఎందుకులే..” అంది. అతనూ ఆమె పక్కన సెటిల్ అవుతూ, “ఏం వేసినా ఇలాగే అంటావా!?” అన్నాడు. ఆమె అతని వైపు కళ్ళెత్తి చూసి, “ఇంకేం వేస్తావూ!?” అంది తమాషాగా కళ్ళెగరేస్తూ. “నువ్వు ఏం వెయ్యమంటే అది వేస్తాను.” అన్నాడు ఆమెకి ఆనుకుంటూ. ఎందుకో ఆమె “హుమ్..” అని నిట్టూర్చింది.

అతనూ, ఆమె కొన్నిక్షణాలు మౌనంగా కూర్చున్నారు. ఇక ఏదోవిధంగా కెలకాలి అనుకొని, అతను “ఇంతకీ నీ మోకాలి నొప్పి ఎలా ఉందీ!?” అన్నాడు. ఆమె తల వంచుకొని, “ఇంకా నొప్పిగానే ఉంది.” అంది. “చూడనా!” అన్నాడు అతను. ఆమె కాస్త కంపిస్తున్న గొంతుతో, “ఊఁ..” అంది. అతను నెమ్మదిగా ఆమె మోకాలిపై చేయివేసి నిమిరాడు. అతను అలా నిమరగానే ఆమె చిన్నగా గుటక మింగింది. అతను ఆమె పరికిణీని నెమ్మదిగా పాదాల దగ్గరనుండి పైకి లేపసాగాడు. అతను అలా లేపుతుంటే, ఆమె కాళ్ళు సన్నగా వణకసాగాయి. అతను అలా నెమ్మదిగా ఆమె పరికిణీని మోకాలి పైకి ఎత్తేసి, ఆమె మోకాలిపై చేయివేసి చిన్నగా నొక్కాడు. అతను అలా నొక్కగానే ఆమె “మ్..” అంది చిన్నగా. “నొప్పిగా ఉందా!” అన్నాడతను. “ఊఁ..” అంది ఆమె చిన్నగా. అతను తన చేతిని కాస్త పైకి జరిపి, ఆమె తొడమీదకు తెచ్చి, చిన్నగా నొక్కి, “ఇక్కడా!?” అన్నాడు. ఆమె మళ్ళీ “ఊఁ..” అంది

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *