ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 22

By | May 6, 2018

telugu sex stories అయితే అక్కడ చీకటిగా ఉండడంతో ఎవరో తెలియలేదు వాళ్ళకి. వాళ్ళు తనని చూడడం గమనించి, గబుక్కున అక్కడనుండి పారిపోయింది రవళి. హతాసురాలై అలాగే కూర్చుండిపోయింది కవిత. “ఆంటీ…ఆంటీ..” అంటూ ఆమె భుజాలు పట్టి కుదిపాడు రవి. ఆమె తేరుకొని, “అమ్మో! దొరికిపోయాంరా, అందరికీ ఈ విషయం తెలిసిపోతుంది, ఇప్పుడెలా!” అంది పాలిపోయిన మొహంతో. అతనిలోనూ భయం ప్రవేశించడంతో ఏం చేయాలో తెలీక అలాగే ఉండిపోయాడు. అంతలో ఎవరో తలుపు కొట్టిన శబ్ధం వినిపించింది. కవిత ఉలిక్కిపడి రవి వైపు చూసింది. అతను భయంభయంగా తలుపు వైపు చూసాడు. “ఎ..ఎవరై ఉంటారూ!?” అంది కవిత తడబడుతూ. అంతలో మళ్ళీ తలుపు శబ్ధం అయ్యింది. రవి ఆమె వైపు చూసింది. ఇక ఏదైతే అది అయ్యిందనుకొని, కవిత రవితో “పోయి తలుపు తియ్యి. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం..” అంది పక్కనే పడి ఉన్న నైటీ తీసుకుంటూ. రవి గబుక్కున పక్కనే చేతికి దొరికిన టవల్ కట్టుకొని, పోయి తలుపు తీసాడు. బయట ప్రమీల, రమేష్ నిలబడి ఉన్నారు.

అతను తలుపు తీయగానే దాదాపు అతన్ని నెట్టుకుంటూ లోపలకి వచ్చేసారు ఇద్దరూ. లోపలకి రాగానే, “తలుపు వేసేయ్..” అంది ప్రమీల రహస్యంగా. రమేష్ గబగబా తల్లి దగ్గరకి వెళ్ళాడు. అప్పటికే ఆమె నైటీ వేసుకొని కూర్చొని ఉంది. రమేష్ ఆమె పక్కనే కూర్చొని, “రాజీ కిటికీ లోంచి మొత్తం చూసేసిందమ్మా..” అన్నాడు. అప్పుడు అర్ధమయింది ఆమెకి, తమని చూసింది రవళి అని. అదేమాట అతనితో చెప్పింది. “మొత్తానికి దొరికిపోయాం, ఇప్పుడేం చేద్దాం?” అడిగింది ప్రమీల. అప్పటికి షాక్ నుండి పూర్తిగా తేరుకుంది కవిత. “మ్…మరేం ఫరవాలేదు. తాము చూసిన విషయం వాళ్ళు ఎవరికీ చెప్పరులే..” అంది కవిత. “అదేంటే, చెప్పకుండా ఎలా ఉంటారూ!?” అంది ప్రమీల. “ఎలా చెబుతారే!? ఈ టైమ్ లో అసలు మన గది దగ్గరకు ఎందుకు వచ్చారూ అని అడగరా?” అంది కవిత. ప్రమీల నిజమే అన్నట్టు తల ఊపింది. “మహా అయితే, నన్నూ నిన్నూ అదోలా చూస్తారు ఇద్దరూ. అదికూడా తప్పించుకోవాలంటే ఒకటే మార్గం.” అంది కవిత. “ఏంటమ్మా?” అడిగాడు రమేష్. కవిత నవ్వి, “రవళిని రవిగాడు కాస్త లైన్ లో పెట్టాడు. నువ్వు కూడా రాజీని లైన్ లో పెట్టావనుకో…” అని కవిత అంటూ ఉండగా, ప్రమీల “మ్..వాడు ఆల్ రెడీ దాన్ని లైన్ లో పెట్టేసినట్టే…” అంది నవ్వుతూ. కవిత “అవునా!” అన్నట్టు రమేష్ వైపు చూసింది. వాడు సిగ్గుతో నవ్వుతూ తల దించుకున్నాడు. అది చూసి కవిత నిట్టూర్చి, “వీళ్ళని వదిలితే, చుట్టూ ఎవరినీ మిగలకుండా వాయించేసేటట్టు ఉన్నారు.” అని నిట్టూర్చి, “సరే, ఎలానూ వాళ్ళు లైన్ లోనే ఉన్నారు కాబట్టి, బాగా రెచ్చగొట్టి, టైం చూసుకొని, మా ముందే వాయించేయండి. ఇక అలా పడి ఉంటారు.” అంది

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *