ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 20

By | May 4, 2018

telugu sex stories వాడు అలా పరుగెత్తుకుంటూ, దడేల్మని తలుపుతెరుచుకొని తన రూంలోకి వెళ్ళాడు. వాడు వెళ్ళేసరికి, కవిత తన వంటికి చీరను అస్తవ్యస్తంగా చుట్టుకొని బయటకు వస్తూ ఉంది. అది చూసుకోకుండా వాడు ఆమెని గుద్దేసి, కిందకి పడబోతుంటే, ఆమె చటుక్కున పట్టుకొని ఆపి, “వెదవా! ఒంటి మీద బట్టలైనా వేసుకోవచ్చు కదా..” అంది. వాడు సిగ్గుపడిపోతూ, “సారీ అమ్మా..” అనేసి, బాత్ రూంలోకి పారిపోయాడు. ఆమె అలాగే అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న చీరతో, ఆ గదిలోంచి తన గదిలోకి పరుగెత్తి, తలుపు వేసేసింది. లోపల ప్రమీల విరిగిపోయిన మంచం వైపే చూస్తూ చీర కట్టుకుంటుంది. కవిత ఆమెని చూస్తూ “ఏమయిందే!?” అని అడగబోతుండగా, బయట ఎవరో తలుపు కొట్టారు. వెంటనే ప్రమీల, “నువ్వు బాత్ రూంలోకి పోయి చీర కట్టుకో..” అని, తన చీర కట్టుకోవడం ముగించి, తలుపు దగ్గరకు వెళ్ళింది. అంతలోనే కవిత చటుక్కున బాత్ రూంలోకి దూరింది.

ప్రమీల వెళ్ళి తలుపు తీసేసరికి, అక్కడ రవళి, రాజీ నిలబడి ఉన్నారు. ప్రమీలను చూడగానే, “ఏమయింది ఆంటీ!? ఏదో పడిన శబ్ధం వచ్చిందీ!” అన్నారు లోపలకి తొంగి చూస్తూ. “ఏంలేదమ్మా, బోల్ట్ లు లూజ్ అయినట్టున్నాయ్. మంచం పడిపోయింది.” అంది. రవళి రాజీ వైపు అపనమ్మకంగా చూసింది. “ఏం ఫరవాలేదు, మీరు పోయి పడుకోండి..” అంటూ తలుపు వేసేసింది ప్రమీల. బయటే ఉన్న రవళీ, రాజీలు ఒకరిమొహాలు ఒకరు చూసుకొని, తమ గదివైపుకు నడుస్తూ ఉండగా, రాజీ “అది కొత్త మంచమే, అలా ఎందుకు విరిగిపోతుందీ!?” అంది. రవళి చటుక్కున ఆగి, “వీళ్ళ వ్యవహారంపై నాకు ఏదో అనుమానంగా ఉందే.” అంది. “నాకు కూడా…ఇక వీళ్ళని జాగ్రత్తగా గమనించాలి.” అంది రాజీ తల ఆడిస్తూ. ఆ తరవాత ఇద్దరూ కిందకి దిగి వెళ్ళిపోయారు.

ఇంతలో, ఆడాళ్ళ గదిలో….కవిత చీర కట్టుకొని, బాత్ రూంలోంచి బయటకు వచ్చి, “ఇప్పుడు చెప్పవే, ఏంటా శబ్ధం!?” అని, అక్కడ విరిగిపోయి ఉన్న మంచాన్ని చూసి, ఫక్కున నవ్వి, “మ్..అయితే మంచాలు విరిగేంత ఇదిగా జరిగింది అన్న మాట మీ సరసం. ఇంతకీ, వాడు నీ మీదెక్కాడా! లేక నువ్వే వాడి మీద ఎక్కావా!?” అంది. ప్రమీల ముసిముసిగా నవ్వుకుంటూ, “వాడే ఎక్కాడులే..” అంది. “మ్…అయితే నీ పోటుగాడికి బాగానే ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నావ్ అన్నమాట.” అంది. ప్రమీల నవ్వేస్తూ, “మరి ఇంతకీ నీ పోటుగాడు ఏం చేసాడో!?” అంది. కవిత నవ్వుతూ లోపల ఏం జరిగిందో చెప్పసాగింది.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *