అక్కా…! 8

By | December 23, 2017

telugu sex stories బెడ్ దిగి సుల్లి సరి చేసుకొని నా రూం కి వెళ్లాను, రేపు స్కూల్ కి వెళ్ళడానికి కావాల్సిన బుక్స్, బగ్స్ వెతుక్కుంటున్నా, నాన్న టిఫిన్ తినడం ఆఫీసు కి వెళ్ళడం అంతా వినిపిస్తూనే వుంది, కొద్దిసేపటికి అక్క నా రూం కి వచ్చి…

అక్క: “రేయ్ చిన్నా…, త్వరగా రెడీ కా బయటికి వెళ్దాం.”

నేను: “సరేక్కా…”

అక్క బయటికి అనిందంటే షాపింగ్ కి అని అర్థం, నాకు కూడా బుక్స్ కావాలి కదా అనుకుంటూ స్నానానికి వెళ్లాను. ఇందాక పైకి పైకి ఎగిరిన సుల్లి ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా పడుకొని వుంది. కాని సైజు మాత్రం పెద్దగానే వుంది. దాన్ని పట్టించుకోవటం మానేసి స్నానం చేసి టవల్ కట్టుకొని బయటికి వచ్చాను. ఓ మంచి షర్టు ప్యాంటు వెస్కొని అక్క రూం కి వెళ్లాను. పంజాబీ డ్రెస్ వెస్కొని రెడీ గా ఉన్నింది. నేను వెళ్ళగానే వెళ్దామా అని అడిగింది, నేను సరేనని తలుపా, ఆ డ్రెస్ లో చాల అందంగా కనిపిస్తుంది. చున్ని తో పాల పొంగుల ఎత్తు కప్పేసింది.

ఇంటికి లాక్ వేసేసి బయలుదేరాం, అక్క చాల చోట్ల షాపింగ్ చేస్తుంది, ఎప్పటిలా ప్రతి మగాడు అక్కను గుచ్చి గుచ్చి చూస్తున్నాడు, పిల్లప్పుడు అర్థం కాలేదు కాని ఇప్పుడు నేను కుడా చూస్తున్నాను కాబట్టి అర్థం అయింది. నేను ఒక బూక్స్తాల్ లో బుక్స్ తీస్కున్నా, ఒక బట్టల అంగడి దగ్గర ఆగి, నాకు కొంత డబ్బు ఇచ్చి.,

అక్క: “లోపలి వెళ్లి నీకు సరిపోయే డ్రాయేర్ లు తెచ్చుకోపో.”

కథను కొనుగోలు చేయండి

5 thoughts on “అక్కా…! 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *