అక్కా…! 17

By | January 29, 2018

telugu sex stories అక్క: “నా బెడ్ గలీజ్ చెయలెదుకదా?”

నేను: “నిన్న చూపిస్తానని మాటిచ్చి మోసం చేసావ్….”

అంటూ మొహం తిప్పుకున్నా, నన్ను జాలిగా చూస్తూ..

అక్క: “సర్లే ఏడవకు, చుపిస్తాలే….”

ఆ మాట వినగానే లేచి కూర్చున్నా,

అక్క: “ఇంతకీ ఏం చుపీయాలి….?”

నేను: “నిన్న చెప్పాను కాదక్కా…”

అక్క: “ఏమో నాకు గుర్తు లేదు”

నేను: “ఇవి…”

అంటూ అక్క పాల పొంగులను ఒక వేలితో తాకాను. నేనేదో కర్రెంట్ తగిలించినట్టు ఝుమ్మ్ అని కదిలింది..

అక్క: “బాత్రూమ్లోకి వెళ్లి బ్రష్ చేస్కొని రాపో…చూపిస్తా”

నేను: “నా బ్రష్ నా రూమ్లో వుందక్కా….”

అక్క: “అయితే ఫ్రెష్అప్ కాపో…”

నేను లేచి వెళ్తుంటే,

అక్క: “నేను పిలిచెంతవరుకు బయటికి రాకు..”

నేను వెళ్లి ఆత్రుతతో త్వర త్వరగా ఫ్రెష్ అప్ అయ్యా. రూమ్లోంచి వస్తున్నా శబ్దాలు పట్టించుకోలేదు. ఇక తట్టుకోలేకా, “అయిపోయిందక్కా…”, అంటూ అరిచాను.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *