అక్కా…! 15

By | January 25, 2018

telugu sex stories నేను: “నీకు సిగ్గు అన్నావ్ కదా?”

అక్క: “అంటే నీకు లేదా సిగ్గు?”, “మ్….?”, మ్ అన్నప్పుడల్లా సుల్లి ని పిసుకుతుంది, “ఈ రోజు రాత్రి నా రూం కి వచ్చి బట్టలు లేకుండా, బ్లాంకెట్ కప్పుకోకుండా, లైట్ ఆఫ్ చేయకుండా పడుకోఅప్పుడు చూపిస్తా సిగ్గుపడకుండా…?”

అక్క: “మ్… పడుకుంటావా?”, మెల్లగా అక్క చేతిని ఎదురించి నిలబడింది సుల్లి,

నేను: “నువ్వు నన్ను చాల సార్లు చూసావ్ కదా?, నిన్న కుడా నన్ను ఇక్కడికి ఎత్తుకోచ్చావ్ కదా?, ప్రొద్దున కుడా బట్టలులేకుండానే వున్నా కదా?, నువ్వైతే చూడచ్చు నేను చుడకుడదా?”

అక్క: “మొన్న రాత్రి, నీతో పాటు నేను కుడా బట్టలు లేకుండానే పడుకున్నాను కదా? మర్చిపోయావా?”, అక్క చిలిపితనం బాగా కనిపిస్తుంది, నేను అన్ని మాటలంటున్న కుడా కోప్పదట్లేదు, అక్కచేతి కదలికలకు సుల్లి ఉలిక్కి పడింది.

నేను: “కాని ఎం చుదలేదక్కా, ఎం కనిపించలేదు చీకట్లో..”

అక్క: “మరి ఇప్పుడు తొంగి చూసింది?”

నేను: “ఇప్పుడు నువ్వేం విప్పలేదు కదా?”

అక్క: “మరి ఇంకేం విప్పాలి?”, ఆ ప్రశ్న కు ఎం చెప్పాలో అర్థం కాక బిక్క మొహం వేసింటే.. “చెప్పు..” అంటూ పిసికింది, దాంతో మల్లి ఉలిక్కిపడింది.

నేను: “అన్నీ….?”

అక్క: “ఎం చేస్తావ్ రా చూసి….?”

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *